தெனாலிராமன் வரலாறு

சுமார் நானூற்று எண்பது வருடங்களுக்கு முன் ஆந்திர மாநிலத்தில் உள்ள ஒரு சிற்றூரில் ஓர் ஏழை அந்தண குடும்பத்தில் பிறந்தான் தெனாலிராமன், இளமையிலேயே அவன் தன் தந்தையை இழந்தார். அதனால் அவனும் அவனுடைய தாயாரும்...

பழமொழிகளும் விளக்கங்களும்

Latest