காளியிடம் வரம் பெற்ற கதை

சுமார் நானூற்று எண்பது வருடங்களுக்கு முன் ஆந்திர மாநிலத்தில் உள்ள ஒருசிற்றூரில் ஓர் ஏழை அந்தண குடும்பத்தில் பிறந்தான் தெனாலிராமன்,இளமையிலேயே அவன் தன் தந்தையை இழந்தார். அதனால் அவனும்அவனுடைய தாயாரும் தெனாலி என்னும் ஊரில்...

பழமொழிகளும் விளக்கங்களும்

Latest