தன்னைப் பற்றிய தகவல்கள் -තැන්නෛප් පැට්ටි්‍රය තහවැල්හළ්- About yourself

தன்னைப் பற்றிய தகவல்கள் -තැන්නෛප් පැට්ටි්‍රය තහවැල්හළ්- About yourself මගේ නම ………..(மGகே நம ………) என்னுடைய பெயர் ……….. என்ரை/என்ட பேர் ………..(එන්ෙරෙ/එන්ඩ පේර……….) My name is ……………   මගේ වයස අවුරුදු……..(மGகே வயச அவூறுDது ………..) என்னுடைய வயது ……………(එන්ෙරෙ/එන්ඩ …………….වයසු/වයදු) என்ரை/என்ட ………. வயசு/வயது I am ………. years old.   මගේ පවුලේ………දෙනෙක් ඉන්නවා.(மGகே பவூலே ….. தெனெக் இன்னவா) என்னுடைய குடும்பத்தில் ………..பேர் இருக்கின்றார்கள். … Continue reading தன்னைப் பற்றிய தகவல்கள் -තැන්නෛප් පැට්ටි්‍රය තහවැල්හළ්- About yourself