அழகை கொடுக்க உதவும் புளி ?

அழகை கொடுக்க உதவும் புளி ? ட்ரை பண்ணலாமே
எல்லோர் வீட்டிலும் இருக்கும் புளியை நீரை நன்கு ஊற வைத்து, ஊறிய பின்னர் நீரினை வடிகட்டி அதனை
மட்டுமே தினம் சருமத்திற்கு பயன்படுத்தலாம், இதுவே மிகவும் எளிய முறையாக இருக்கும்.


Previous Post Next Post